Tuesday , 31 March 2020
Breaking News
You are here: Home » Carrier » ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

download (1)

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ  ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ

ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ ।ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਂ। ਤੁਸੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਂ । ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਗਰੋਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ

ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ । ਸਹੀ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ

ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

1. ਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਗੋਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇਗਾ ?

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

3. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਂਗੇ ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ :- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੇਂਟ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ

ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ :- ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਬਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :- ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ । ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋਂ । ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋ ।

ਮੇਲ- ਮਿਲਾਪ :- ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ

ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ :- ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

 

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11